Prezentace zpestřené animacemi, písněmi, básněmi a texty.

CD prezentace k výchovně-vzdělávacímu procesu 1.Díl

thumbnail

Používáním CD prezentací se u dětí rozvíjejí kompetence k učení, komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a sociální kompetence. Prezentace obohacují výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole.

CENA : 398 KČ

Poštovné a balné je v ceně.

OBJEDNAT CD >>


Prezentace jsou zpestřené animacemi, písněmi, básněmi a texty, pomocí nichž děti získávají znalosti odpovídající věku.


Vystřižené ukázky z části prezentace:CD prezentace k výchovně-vzdělávacímu procesu v mateřské škole obsahuje prezentace k těmto tématům:

1. Jak vzniká papír?
2. Domácí a hospodářská zvířata a mláďata
3. Moje rodina
4. Dny v týdnu
5. Chraň a šetři vodu
6. Koloběh vody
7. Chráníme přírodu tříděním odpadu
8. Počasí
9. Ráno – poledne – večer
10. Já a mé tělo

1. Jak vzniká papír?

V prezentaci „Jak vzniká papír“ se děti seznamují s tím, jak se vyrábí papír.
V prezentaci se nachází video o vzniku papíru a různé zvukové efekty. Vede děti k tomu, aby šetřili s papírem a sbírali starý papír, čímž se chrání stromy.

2. Domácí a hospodářská zvířata a mláďata

V prezentaci „Domácí a hospodářská zvířata a mláďata“ děti poznávají názvy zvířat – samce, samice a mláďat. Učitelka seznamuje děti s tím, jaký z nich máme užitek, kde bydlí, čím se živí. Děti se dozvídají, jak konkrétně zvířata vypadají.
V prezentaci jsou použity zvukové efekty, hlasy zvířat a písně o zvířatech.

3. Moje rodina

Prezentace „Moje rodina“ seznamuje děti se členy rodiny a prací, kterou vykonávají. V prezentaci jsou použity písně, efekty a animace.

4. Dny v týdnu

V prezentaci „Dny v týdnu“ se děti seznamují s názvy a počtem dní v týdnu prostřednictvím písní a animací.

5. Chraň a šetři vodu

Prezentací „Chraň a šetři vodu“ se děti učí šetřit vodou. Seznamují se s tím, jak se čistí voda, aby byla pitná. Učí se šetřit vodou při mytí a také neházet do řeky ani do potoka odpadky. V prezentaci jsou použity animace a zvukové efekty.

6. Koloběh vody

Díky prezentaci „Koloběh vody“ se děti dozvědí, jak probíhá koloběh vody v přírodě. Prostřednictvím Kapky cestovatelky se dětem přiblíží cesta Kapky cestovatelky v přírodě. V prezentaci jsou použity zvukové efekty a animace.

7. Chráníme přírodu tříděním odpadu

Prezentací „Chráníme přírodu tříděním odpadu“ se děti seznamují s tím, že odpad se musí třídit, a s tím, co všechno se v přírodě smí a nesmí dělat. V prezentaci jsou vloženy písně, které souvisejí s tématem, a animace.

8. Počasí

V prezentaci „Počasí“ se děti seznamují s různými druhy počasí. V prezentaci jsou použity různé zvukové efekty počasí, animace a písně k tématu.

9. Ráno – poledne – večer

Prezentace „Ráno – poledne – večer“ přibližuje dětem části dne. Použity jsou zvukové efekty, animace a písně.

10. Já a mé tělo

Prezentací „Já a moje tělo“ se děti seznamují s jednotlivými částmi těla prostřednictvím písní, animací a různých efektů.

JAK S POMŮCKOU PRACOVAT VE výchovně-vzdělávacímu procesu
Učitelka reprodukuje texty a básně, které jsou použity v prezentacích. Prezentace jsou zpestřené písněmi a animacemi. Písně se dají pustit, zastavit a pozastavit. Prezentace obsahuje dostatečné množství informací, které se týkají daného tématu.

JAK TECHNICKY PŘIPRAVIT pomůcku k používání
CD vložte do CD/DVD mechaniky počítače.
Po automatickém spuštění zadejte ověřovací heslo.
Otevře se ovládací panel, kde je přehledná navigace pro jednotlivé prezentace.
Prezentace jsou zpracovány v PowerPoint 2010 (součástí Microsoft Office). Pokud tento program nemáte, přiložili jsme na CD PowerPoint Viewer, který si nainstalujte do svého počítače. Prezentace si pak budete moci spouštět.

Napsat komentář